Menu

BBDK İletişim Telefonu

Sabitlenmiş Yazı

BBDK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ülkemizde tasarruf sahiplerinin kişisel bilgilerini korumak, bankalar ve özel finans kurumlarının piyasaya elverişli olarak, dünya ölçeğinde rekabet edebilir bir yapıda işleyişi için uygun ortam...